Ara

C# String Metodları: Kapsamlı Rehber Ve Örnek Kodlarla Metin İşleme Teknikleri

C# programlama dili, metin işlemleri için güçlü ve çeşitli yöntemler sunar. Bu makalede, C# dilinde kullanılan en önemli string metodlarını ve metinsel fonksiyonları detaylı bir şekilde ele alacağız. SEO uyumlu ve arama motorlarında üst sıralarda yer alacak şekilde hazırlanan bu makale, C# string metodlarını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliğindedir.

 

String Sınıfına Genel Bakış

C# dilinde string sınıfı, metinlerle çalışmak için temel bir yapı taşıdır. String sınıfı, değiştirilemez (immutable) yapıya sahiptir, bu da bir string oluşturulduktan sonra içeriğinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Herhangi bir string metodunun kullanımı, yeni bir string döndürür ve orijinal string üzerinde değişiklik yapmaz.

 

String Oluşturma ve Başlatma

C# dilinde string oluşturmanın birkaç yolu vardır:

 • Literaller kullanarak: string str = "Merhaba Dünya";
 • String sınıfı kullanarak: string str = new string("Merhaba Dünya".ToCharArray());
 • Karakter dizilerinden: char[] chars = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' }; string str = new string(chars);

String Metodları

 • Length : String uzunluğunu döndürür.
 • Substring : Bir string'in belirli bir bölümünü almak için kullanılır.
 • Replace : Bir string içindeki karakter veya karakter dizilerini değiştirmek için kullanılır.
 • Split : Bir string'i belirli bir ayırıcıya göre parçalara ayırır.
 • Join : String dizilerini birleştirmek için kullanılır.
 • ToUpper ve ToLower : Bir string'i büyük veya küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.
 • Trim, TrimStart ve TrimEnd : Bir string'in başındaki ve sonundaki boşlukları veya belirli karakterleri kaldırmak için kullanılır.
 • Contains : Bir string'in belirli bir alt string içerip içermediğini kontrol eder.
 • IndexOf : Bir string içindeki belirli bir karakterin veya alt string'in ilk pozisyonunu döndürür.
 • LastIndexOf : Bir string içindeki belirli bir karakterin veya alt string'in son pozisyonunu döndürür.
 • StartsWith ve EndsWith : Bir string'in belirli bir alt string ile başlayıp başlamadığını veya bitip bitmediğini kontrol eder.
 • PadLeft ve PadRight : Bir string'in belirli bir uzunluğa kadar belirli bir karakterle doldurulmasını sağlar.
 • Remove : Bir string'in belirli bir bölümünü silmek için kullanılır.
 • Insert : Bir string içine belirli bir pozisyonda alt string eklemek için kullanılır.
 • StringBuilder : StringBuilder, çok sayıda string birleştirme işlemi gerçekleştirilirken performans artırıcı bir sınıftır. Değiştirilebilir yapısı sayesinde, bir dizi string işlemi üzerinde daha hızlı sonuçlar verir.
 • String Interpolation  : String interpolation, string'leri birleştirmenin daha okunabilir ve yönetilebilir bir yoludur.
 • Regex ile Metin İşleme : Regular Expressions (Regex), karmaşık metin aramaları ve düzenlemeleri için kullanılır.

 

Örnek Kodlar

using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Length - String uzunluğunu döndürür
    string str = "Merhaba";
    int length = str.Length; // 7

    // Substring - Bir string'in belirli bir bölümünü almak için kullanılır
    string str1 = "Merhaba Dünya";
    string substr = str1.Substring(8); // "Dünya"
    string substr2 = str1.Substring(0, 7); // "Merhaba"

    // Replace - Bir string içindeki karakter veya karakter dizilerini değiştirmek için kullanılır
    string str2 = "Merhaba Dünya";
    string newStr = str2.Replace("Dünya", "C#"); // "Merhaba C#"

    // Split - Bir string'i belirli bir ayırıcıya göre parçalara ayırır
    string str3 = "Elma, Armut, Üzüm";
    string[] fruits = str3.Split(','); // ["Elma", " Armut", " Üzüm"]

    // Join - String dizilerini birleştirmek için kullanılır
    string[] fruitsArray = { "Elma", "Armut", "Üzüm" };
    string result = string.Join(", ", fruitsArray); // "Elma, Armut, Üzüm"

    // ToUpper ve ToLower - Bir string'i büyük veya küçük harfe dönüştürmek için kullanılır
    string str4 = "Merhaba Dünya";
    string upperStr = str4.ToUpper(); // "MERHABA DÜNYA"
    string lowerStr = str4.ToLower(); // "merhaba dünya"

    // Trim, TrimStart ve TrimEnd - Bir string'in başındaki ve sonundaki boşlukları veya belirli karakterleri kaldırmak için kullanılır
    string str5 = "  Merhaba Dünya  ";
    string trimmedStr = str5.Trim(); // "Merhaba Dünya"
    string trimmedStartStr = str5.TrimStart(); // "Merhaba Dünya  "
    string trimmedEndStr = str5.TrimEnd(); // "  Merhaba Dünya"

    // Contains - Bir string'in belirli bir alt string içerip içermediğini kontrol eder
    string str6 = "Merhaba Dünya";
    bool contains = str6.Contains("Dünya"); // true

    // IndexOf - Bir string içindeki belirli bir karakterin veya alt string'in ilk pozisyonunu döndürür
    string str7 = "Merhaba Dünya";
    int index = str7.IndexOf("Dünya"); // 8

    // LastIndexOf - Bir string içindeki belirli bir karakterin veya alt string'in son pozisyonunu döndürür
    string str8 = "Merhaba Dünya Merhaba";
    int lastIndex = str8.LastIndexOf("Merhaba"); // 15

    // StartsWith ve EndsWith - Bir string'in belirli bir alt string ile başlayıp başlamadığını veya bitip bitmediğini kontrol eder
    string str9 = "Merhaba Dünya";
    bool startsWith = str9.StartsWith("Merhaba"); // true
    bool endsWith = str9.EndsWith("Dünya"); // true

    // PadLeft ve PadRight - Bir string'in belirli bir uzunluğa kadar belirli bir karakterle doldurulmasını sağlar
    string str10 = "123";
    string paddedLeft = str10.PadLeft(5, '0'); // "00123"
    string paddedRight = str10.PadRight(5, '0'); // "12300"

    // Remove - Bir string'in belirli bir bölümünü silmek için kullanılır
    string str11 = "Merhaba Dünya";
    string removedStr = str11.Remove(8); // "Merhaba"
    string removedStr2 = str11.Remove(8, 2); // "Merhaba Da"

    // Insert - Bir string içine belirli bir pozisyonda alt string eklemek için kullanılır
    string str12 = "Merhaba Dünya";
    string insertedStr = str12.Insert(8, "C# "); // "Merhaba C# Dünya"

    // StringBuilder Kullanımı - Çok sayıda string birleştirme işlemi gerçekleştirilirken performans artırıcı bir sınıftır
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.Append("Merhaba");
    sb.Append(" ");
    sb.Append("Dünya");
    string resultSb = sb.ToString(); // "Merhaba Dünya"

    // String Interpolation - String'leri birleştirmenin daha okunabilir ve yönetilebilir bir yoludur
    string name = "C#";
    string message = $"Merhaba, {name} dünyası!"; // "Merhaba, C# dünyası!"

    // Regex ile Metin İşleme - Karmaşık metin aramaları ve düzenlemeleri için kullanılır
    string input = "C# Programlama Dili";
    string pattern = @"\bDili\b";
    bool isMatch = Regex.IsMatch(input, pattern); // true
    string replaced = Regex.Replace(input, pattern, "Language"); // "C# Programlama Language"
  }
}

Bu makalede C# dilinde string işlemleri için kullanılan temel metodları ve fonksiyonları detaylı bir şekilde ele aldık. String sınıfı, metin işleme görevlerini kolaylaştıran güçlü araçlar sunar ve StringBuilder gibi yardımcı sınıflarla performansı artırabiliriz. Regex ise metin üzerinde daha karmaşık işlemler yapmamıza olanak tanır. Bu bilgiler, C# ile çalışırken metin işlemleri konusunda sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Author

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum. Web ve masaüstü uygulama geliştiricisiyim. C#,.Asp.Net Core, JQuery, Ajax, Entity Framework konularında bilgi sahibiyim. Bu sitenin kurucusuyum . Aynı zamanda şiir yazmayı seven birisiyim. 2023 yılında "Gökkuşağının Koyu Tonu" adlı ilk şiir kitabım yayınlandı. Yazmaya devam ediyorum.
Yorum Yap
Yorumlar (0)