Ara

C# İle Parola Güvenliği: Sha-256, Bcrypt, Pbkdf2 Ve Argon2 Algoritmaları İle Şifreleme

C# parola güvenliği için kullanılabilecek çeşitli algoritmalar bulunmaktadır. Bu algoritmaların her biri farklı güvenlik seviyeleri ve kullanım amaçlarına göre avantajlar sunar. Aşağıda, C# dilinde parola güvenliği için yaygın olarak kullanılan algoritmaların detaylı açıklamaları bulunmaktadır.

 

1. SHA-256

SHA-256 Nedir?

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), veri bütünlüğünü sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir hash algoritmasıdır. Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilmiş olup, 256 bit uzunluğunda sabit bir hash değeri üretir.

 

Özellikleri ve Avantajları

 • Yüksek Güvenlik: Güçlü bir hash algoritmasıdır ve verilerin manipüle edilmesini zorlaştırır.
 • Deterministik: Aynı giriş verisi her zaman aynı hash değerini üretir.
 • Hızlı ve Etkili: Hash işlemleri hızlıdır ve büyük veri kümelerinde bile etkili bir şekilde çalışır.

 

C# ile SHA-256 Kullanımı

SHA-256 algoritmasını kullanarak parolaları hash'lemek için aşağıdaki C# kodunu kullanabilirsiniz:

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class SHA256Example
{
  public static string ComputeSHA256(string rawData)
  {
    using (SHA256 sha256Hash = SHA256.Create())
    {
      byte[] bytes = sha256Hash.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(rawData));
      StringBuilder builder = new StringBuilder();
      foreach (byte b in bytes)
      {
        builder.Append(b.ToString("x2"));
      }
      return builder.ToString();
    }
  }

  public static void Main(string[] args)
  {
    string rawData = "password123";
    string hashedData = ComputeSHA256(rawData);
    Console.WriteLine($"Raw Data: {rawData}");
    Console.WriteLine($"Hashed Data: {hashedData}");
  }
}

 

2. Bcrypt

Bcrypt Nedir?

Bcrypt, özellikle parolaların güvenli bir şekilde saklanması için tasarlanmış bir hash fonksiyonudur. OpenBSD Projesi tarafından geliştirilmiş olup, Blowfish şifreleme algoritmasına dayanır. Bcrypt, salt ve iş faktörü kullanarak hash işlemlerini daha güvenli hale getirir.

 

Özellikleri ve Avantajları

 • Adaptif Güvenlik: İş faktörü sayesinde, işlem süresi artırılarak güvenlik seviyesi yükseltilebilir.
 • Salt Kullanımı: Her parola için farklı bir salt değeri kullanarak, rainbow table saldırılarına karşı koruma sağlar.
 • Brute Force Saldırılarına Karşı Dayanıklılık: Bcrypt, brute force saldırılarına karşı güçlü bir direnç sunar.

 

C# ile Bcrypt Kullanımı

Bcrypt algoritmasını kullanarak parolaları hash'lemek için aşağıdaki C# kodunu kullanabilirsiniz:

using System;
using BCrypt.Net;

public class BcryptExample
{
  public static string HashPassword(string password)
  {
    return BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(password);
  }

  public static bool VerifyPassword(string password, string hashedPassword)
  {
    return BCrypt.Net.BCrypt.Verify(password, hashedPassword);
  }

  public static void Main(string[] args)
  {
    string password = "password123";
    string hashedPassword = HashPassword(password);
    Console.WriteLine($"Password: {password}");
    Console.WriteLine($"Hashed Password: {hashedPassword}");

    bool isMatch = VerifyPassword(password, hashedPassword);
    Console.WriteLine($"Password Match: {isMatch}");
  }
}

 

3. PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2)

PBKDF2 Nedir?

PBKDF2, parola türetme fonksiyonu olarak bilinen bir algoritmadır ve genellikle parola güvenliği için kullanılır. PBKDF2, bir parolayı anahtar türetme fonksiyonuna dönüştürerek, güçlü ve güvenli bir şifreleme sağlar.

 

Özellikleri ve Avantajları

 • Güçlü Güvenlik: Çok sayıda yineleme kullanarak, brute force saldırılarına karşı dayanıklıdır.
 • Salt Kullanımı: Her parola için farklı bir salt değeri kullanarak, saldırılara karşı koruma sağlar.
 • Esnek Yineleme Sayısı: Güvenlik seviyesi, yineleme sayısı artırılarak ayarlanabilir.

 

C# ile PBKDF2 Kullanımı

PBKDF2 algoritmasını kullanarak parolaları hash'lemek için aşağıdaki C# kodunu kullanabilirsiniz:

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class PBKDF2Example
{
  public static string GenerateSalt()
  {
    byte[] salt = new byte[16];
    using (var rng = new RNGCryptoServiceProvider())
    {
      rng.GetBytes(salt);
    }
    return Convert.ToBase64String(salt);
  }

  public static string HashPassword(string password, string salt)
  {
    using (var deriveBytes = new Rfc2898DeriveBytes(password, Convert.FromBase64String(salt), 10000))
    {
      byte[] hash = deriveBytes.GetBytes(20);
      return Convert.ToBase64String(hash);
    }
  }

  public static void Main(string[] args)
  {
    string password = "password123";
    string salt = GenerateSalt();
    string hashedPassword = HashPassword(password, salt);
    Console.WriteLine($"Password: {password}");
    Console.WriteLine($"Salt: {salt}");
    Console.WriteLine($"Hashed Password: {hashedPassword}");
  }
}

 

4. Argon2

Argon2 Nedir?

Argon2, parola hashleme yarışmasını (Password Hashing Competition) kazanan ve en iyi parola hashleme algoritması olarak kabul edilen bir hash fonksiyonudur. Güçlü güvenlik özellikleri ve esnek yapılandırma seçenekleri ile öne çıkar.

 

Özellikleri ve Avantajları

 • Yüksek Güvenlik: Hafıza sertliği ve yineleme sayısı ile güvenlik seviyesi artırılabilir.
 • Esnek Yapılandırma: Hafıza kullanımı, paralellik derecesi ve yineleme sayısı ayarlanabilir.
 • Modern Tasarım: Hem performans hem de güvenlik açısından modern ihtiyaçlara cevap verir.

 

C# ile Argon2 Kullanımı

Argon2 algoritmasını kullanarak parolaları hash'lemek için aşağıdaki C# kodunu kullanabilirsiniz:

using System;
using Konscious.Security.Cryptography;

public class Argon2Example
{
  public static string HashPassword(string password, string salt)
  {
    var argon2 = new Argon2id(Encoding.UTF8.GetBytes(password))
    {
      Salt = Encoding.UTF8.GetBytes(salt),
      DegreeOfParallelism = 8,
      MemorySize = 65536,
      Iterations = 4
    };
    return Convert.ToBase64String(argon2.GetBytes(16));
  }

  public static void Main(string[] args)
  {
    string password = "password123";
    string salt = "randomSaltValue";
    string hashedPassword = HashPassword(password, salt);
    Console.WriteLine($"Password: {password}");
    Console.WriteLine($"Salt: {salt}");
    Console.WriteLine($"Hashed Password: {hashedPassword}");
  }
}

Parola güvenliği sağlamak için çeşitli algoritmalar kullanılabilir. SHA-256, Bcrypt, PBKDF2 ve Argon2, farklı güvenlik seviyeleri ve kullanım amaçları sunar. Her bir algoritmanın avantajları ve kullanım alanları farklıdır. Uygulamanızın gereksinimlerine göre doğru algoritmayı seçmek, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır. Parola şifreleme konusunda daha fazla bilgi edinmek ve en iyi uygulamaları takip etmek, uygulamalarınızın güvenliğini artıracaktır.

Author

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum. Web ve masaüstü uygulama geliştiricisiyim. C#,.Asp.Net Core, JQuery, Ajax, Entity Framework konularında bilgi sahibiyim. Bu sitenin kurucusuyum . Aynı zamanda şiir yazmayı seven birisiyim. 2023 yılında "Gökkuşağının Koyu Tonu" adlı ilk şiir kitabım yayınlandı. Yazmaya devam ediyorum.
Yorum Yap
Yorumlar (0)